Economía

COMMENTAAR: Zorgschandalen

PDVSA, Venezuela
Todo listo para Latin Music Tours 2019

 

DE MEDISCHE SECTOR in Suriname lijkt momenteel te grossieren in ruzies en schandalen. Lokale artsen en de regering vliegen elkaar in de haren over de recente komst van Cubaanse medici; vorige week verscheen een vernietigend rapport over het reilen en zeilen bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en nu schijnen huisartsen fraude te hebben gepleegd waar een Nederlandse verzekeringsmaatschappij de dupe van is geworden. Zilveren Kruis Achmea heeft de hulp van de RGD ingeroepen omdat wordt vermoed dat sommige huisartsen hun patiënten buitensporige bedragen in rekening hebben gebracht.

Verzekeringsfraude is van alledag. Meestal is het de verzekerde die daarvoor verantwoordelijk is en bijvoorbeeld bij zijn reisverzekeraar claimt dat een peperdure fotocamera is gestolen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen weten dat dit gebeurt en hebben tal van controlemechanismen ingebouwd, zoals het overleggen van een officieel proces-verbaal van de plaatselijke politie. Vertrouwt men de zaak nog niet, dan wordt in het land waar de camera gestolen is door een ingehuurde tussenpersoon één en ander tot op de bodem uitgezocht.

Bij kosten voor medische zorg, zoals een huisartsbezoek, is dat veel moeilijker te controleren en moet worden afgegaan op de eerlijkheid van de medicus. Maar kennelijk namen sommige artsen in Suriname het niet zo nauw met de eerlijkheid. De meeste poliklinieken rekenen buitenlandse patiënten zo’n vijftig euro voor een consult, terwijl onverzekerde Surinamers tussen de SRD 50 en SRD 75 moeten betalen.

Buitenlandse verzekeraars vinden het eurotarief billijk. Maar de bedragen die nu worden genoemd, namelijk tussen de tweehonderd en duizenden euro’s, gaan ieder voorstellingsvermogen te boven en hebben bij Zilveren Kruis Achmea de alarmbellen doen rinkelen. Artsen die er kennelijk vanuit zijn gegaan dat hun extreme overfacturering niet aan het licht zou komen zijn naïef. En ze kunnen erop rekenen dat alles in het werk zal worden gesteld om hen het bij elkaar gefraudeerde bedrag te laten terugbetalen.

Als de vermoedens van Zilveren Kruis juist blijken te zijn, betekent dat niet alleen een stevige dreun voor het imago van artsen, maar voor geheel Suriname. Het beeld dat al geruime tijd over het land bestaat aan de andere zijde van de oceaan is niet bepaald positief. Deze kwestie, die de komende dagen ongetwijfeld ook in Nederland breed door de Nederlandse media zal worden uitgemeten, maakt dat dit negatieve beeld er in ieder geval niet beter op wordt.